Aktualności

20.10.2021 r.

Szanowni Państwo,               

Informujemy, że zakończyliśmy etap Studium Korytarzowego, na którym analizowaliśmy przebieg 4 wariantów planowanej obwodnicy Błaszek.

                Kluczowym etapem studium była Akcja Informacyjna I, która odbyła się w dniach 22.02-07.03.2021 (podsumowanie akcji w poście z dnia 07.05.2021). Ponadto przeprowadzone analizy, inwentaryzacje, pomiary ruchu, rozwiązania projektowe, wykonane kosztorysy pozwoliły przeprowadzić obiektywna analizę wielokryterialną. Głównymi jej kryteriami były kryteria: techniczne, ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe, gdzie za najważniejsze uznano kryterium społeczne. Po przeprowadzeniu analizy najwyższą notę uzyskał wariant 1 (niebieski) natomiast najniższą wariant 3 (fioletowy).

                Finałem Studium Korytarzowego było posiedzenie ZOPI (Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA Oddział w Łodzi), którego zadaniem było wybranie wariantów do dalszych prac projektowych. Na podstawie protokołu z posiedzenia do dalszych prac wskazano Warianty: W1 (niebieski), W2 (zielony) oraz W4 (żółty), natomiast odrzucono wariant z najniższą nota, czyli W3 (fioletowy).

W obecnej chwili trwają pracę projektowe nad rozwiązaniami technicznymi dla wszystkich wspomnianych powyżej trzech wariantów. Między innymi projektowane są: odwodnienie dróg, obiekty inżynierskie, trasa główna, skrzyżowania, drogi poprzeczne oraz drogi, które będą pełniły funkcję dojazdu do działek, które w wyniku inwestycji ulegną podziałowi oraz utracą dostęp do dróg publicznych.

Aktualny plan sytuacyjny

 

07.05.2021 r.

Bardzo dziękujemy za udział w Akcji Informacyjnej I – dzięki niej poznaliśmy Państwa opinie na temat proponowanych wariantów. Poniżej udostępniamy podsumowanie akcji wraz z odniesieniem się do Państwa uwag.

Podsumowanie akcji

Odniesienie się do uwag

 

10.02.2021 r.

AKCJA INFORMACYJNA I

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej I – dotyczącej projektowanej
OBWODNICY BŁASZEK w ciągu drogi krajowej nr 12

 

Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w terminie
od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 7 marca 2021 r., w formie:

elektronicznej na stronie www.dk12-obwodnicablaszek.pl    (forma preferowana)
Link do Formularza Opinii

lub

papierowej w Urzędzie Miejskim w Błaszkach

Mapy z wariantami dostępne są pod tym linkiem lub w Urzędzie Miejskim w Błaszkach.

Formularze opinii zostaną udostępnione 22 lutego 2021 r.

 

23.11.2020 r.

W dniu 23.11.2020 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  (Zamawiającym) oraz Multiconsult Polska sp. z o.o.  (Wykonawcą) podpisana została umowa nr 1/11/U/2020  na opracowanie:

Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12”

 


 

Aktualizacja: 21.02.2021