Aktualności

07.05.2021 r.

Bardzo dziękujemy za udział w Akcji Informacyjnej I – dzięki niej poznaliśmy Państwa opinie na temat proponowanych wariantów. Poniżej udostępniamy podsumowanie akcji wraz z odniesieniem się do Państwa uwag.

Podsumowanie akcji

Odniesienie się do uwag

 

10.02.2021 r.

AKCJA INFORMACYJNA I

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej I – dotyczącej projektowanej
OBWODNICY BŁASZEK w ciągu drogi krajowej nr 12

 

Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w terminie
od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 7 marca 2021 r., w formie:

elektronicznej na stronie www.dk12-obwodnicablaszek.pl    (forma preferowana)
Link do Formularza Opinii

lub

papierowej w Urzędzie Miejskim w Błaszkach

Mapy z wariantami dostępne są pod tym linkiem lub w Urzędzie Miejskim w Błaszkach.

Formularze opinii zostaną udostępnione 22 lutego 2021 r.

 

23.11.2020 r.

W dniu 23.11.2020 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  (Zamawiającym) oraz Multiconsult Polska sp. z o.o.  (Wykonawcą) podpisana została umowa nr 1/11/U/2020  na opracowanie:

Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12”

 


 

Aktualizacja: 21.02.2021