Obwodnica Błaszek

Obwodnica Błaszek
%obwodnica blaszek % obwodnica blaszek
blaszki
BUDOWA OBWODNICY BŁASZEK

Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami
do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania
„Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12”

Akcja Informacyjna III
Podsumowanie Akcji w Aktualnościach

%obwodnica blaszek % obwodnica blaszek
Aktualizacja: 30.06.2022