BUDOWA OBWODNICY BŁASZEK

Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami
do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania
„Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12”

Akcja Informacyjna II - zakończona

%obwodnica blaszek % obwodnica blaszek%obwodnica blaszek % obwodnica blaszek
%obwodnica blaszek % obwodnica blaszek
Aktualizacja: 21.02.2021