Aktualności

25.04.2024 r.

Dnia 15.04.2024r. zawieszono z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

18.03.2024 r.

Dnia 13.03.2024r. Burmistrz Błaszek postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
„Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12”

 

07.03.2024 r.

Dnia 05.03.2024r. Burmistrz Błaszek obwieścił, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12”
nie może być rozpatrzona w ustawowym terminie.

Został wyznaczony nowy termin rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie do dnia 15 kwietnia 2024 r.

 

12.01.2024 r.

Dnia 29.12.2023r. Burmistrz Błaszek obwieścił, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12”
nie może być rozpatrzona w ustawowym terminie.

Został wyznaczony nowy termin rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie do dnia 29 lutego 2024 r.

 

13.07.2023 r.

Dnia 13.07.2023r. Burmistrz Błaszek zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12”

 

08.05.2023 r.

W dniu 04.05.2023 r. do Burmistrza Błaszek złożony został wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Celem decyzji środowiskowej jest przede wszystkim wybór jednego wariantu oraz określenie dla niego warunków realizacji i wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Aktualne materiały informacyjne znajdują się w zakładce Mapy.

 

24.08.2022 r.

Bardzo dziękujemy za udział w Akcji Informacyjnej III – dzięki niej poznaliśmy Państwa opinie na temat proponowanych wariantów. Poniżej udostępniamy podsumowanie akcji wraz z odniesieniem się do Państwa uwag.

Podsumowanie akcji

Odniesienie się do uwag

 

07.06.2021 r.

AKCJA INFORMACYJNA III

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału
w Akcji Informacyjnej III – dotyczącej projektowanej
OBWODNICY BŁASZEK w ciągu drogi krajowej nr 12

22.06.2022 o godzinie 16:00

w sali Centrum Kultury w Błaszkach
Lubanów 27, 98-235 Błaszki

Gdzie będzie można zapoznać się z przebiegami wariantów obwodnicy, złożyć pisemną opinię o poszczególnych wariantach oraz zadawać pytania.

Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia będzie można również przesyłać w terminie 
od 8 do dnia 29 czerwca 2022 r.

w formie elektronicznej na stronie www.dk12-obwodnicablaszek.pl
lub w formie w papierowej w Urzędzie Miejskim w Błaszkach
pl. Niepodległości 13; 98-235 Błaszki

Link do formularza elektronicznego

 Materiały informacyjne znajdują się w zakładce Mapy

 

16.03.2022 r.

Bardzo dziękujemy za udział w Akcji Informacyjnej II – dzięki niej poznaliśmy Państwa opinie na temat proponowanych wariantów. Poniżej udostępniamy podsumowanie akcji wraz z odniesieniem się do Państwa uwag.

Podsumowanie akcji

Odniesienie się do uwag

 

06.12.2021 r.

Akcja Informacyjna II trwająca od 17 do 30 listopada 2021 r. została zakończona. Dziękujemy za liczny udział i wszystkie przesłane wnioski. Opinie zostaną poddane analizie i będą stanowiły bazę do dalszych prac projektowych zmierzających do wyboru optymalnego wariantu obwodnicy.

 

08.11.2021 r.

AKCJA INFORMACYJNA II

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej II – dotyczącej projektowanej
OBWODNICY BŁASZEK w ciągu drogi krajowej nr 12

18.11.2021 o godzinie 16:00

w sali Centrum Kultury w Błaszkach
Lubanów 27, 98-235 Błaszki

Gdzie będzie można zapoznać się z przebiegami wariantów obwodnicy, złożyć pisemną opinię
o poszczególnych wariantach oraz zadawać pytania.
Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia będzie można również przesyłać w terminie od 17 do dnia 30 listopada 2021 r.

w formie elektronicznej na stronie www.dk12-obwodnicablaszek.pl
lub w formie w papierowej w Urzędzie Miejskim w Błaszkach

Link do formularza elektronicznego

 Materiały informacyjne znajdują się w zakładce Mapy.

 

20.10.2021 r.

Szanowni Państwo,               

Informujemy, że zakończyliśmy etap Studium Korytarzowego, na którym analizowaliśmy przebieg 4 wariantów planowanej obwodnicy Błaszek.

                Kluczowym etapem studium była Akcja Informacyjna I, która odbyła się w dniach 22.02-07.03.2021 (podsumowanie akcji w poście z dnia 07.05.2021). Ponadto przeprowadzone analizy, inwentaryzacje, pomiary ruchu, rozwiązania projektowe, wykonane kosztorysy pozwoliły przeprowadzić obiektywna analizę wielokryterialną. Głównymi jej kryteriami były kryteria: techniczne, ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe, gdzie za najważniejsze uznano kryterium społeczne. Po przeprowadzeniu analizy najwyższą notę uzyskał wariant 1 (niebieski) natomiast najniższą wariant 3 (fioletowy).

                Finałem Studium Korytarzowego było posiedzenie ZOPI (Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA Oddział w Łodzi), którego zadaniem było wybranie wariantów do dalszych prac projektowych. Na podstawie protokołu z posiedzenia do dalszych prac wskazano Warianty: W1 (niebieski), W2 (zielony) oraz W4 (żółty), natomiast odrzucono wariant z najniższą nota, czyli W3 (fioletowy).

W obecnej chwili trwają pracę projektowe nad rozwiązaniami technicznymi dla wszystkich wspomnianych powyżej trzech wariantów. Między innymi projektowane są: odwodnienie dróg, obiekty inżynierskie, trasa główna, skrzyżowania, drogi poprzeczne oraz drogi, które będą pełniły funkcję dojazdu do działek, które w wyniku inwestycji ulegną podziałowi oraz utracą dostęp do dróg publicznych.

Aktualny plan sytuacyjny

 

07.05.2021 r.

Bardzo dziękujemy za udział w Akcji Informacyjnej I – dzięki niej poznaliśmy Państwa opinie na temat proponowanych wariantów. Poniżej udostępniamy podsumowanie akcji wraz z odniesieniem się do Państwa uwag.

Podsumowanie akcji

Odniesienie się do uwag

 

10.02.2021 r.

AKCJA INFORMACYJNA I

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej I – dotyczącej projektowanej
OBWODNICY BŁASZEK w ciągu drogi krajowej nr 12

 

Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w terminie
od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 7 marca 2021 r., w formie:

elektronicznej na stronie www.dk12-obwodnicablaszek.pl    (forma preferowana)
Link do Formularza Opinii

lub

papierowej w Urzędzie Miejskim w Błaszkach

Mapy z wariantami dostępne są pod tym linkiem lub w Urzędzie Miejskim w Błaszkach.

Formularze opinii zostaną udostępnione 22 lutego 2021 r.

 

23.11.2020 r.

W dniu 23.11.2020 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  (Zamawiającym) oraz Multiconsult Polska sp. z o.o.  (Wykonawcą) podpisana została umowa nr 1/11/U/2020  na opracowanie:

Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12”

 


 

Aktualizacja: 12.01.2024