Postęp Prac

Obwodnica Błaszek

Obwodnica Błaszek to realizacja rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Budowa obwodnicy otwiera realną szansę na poprawę bezpieczeństwa i wyprowadzenie uciążliwego ruchu ciężarowego z miasta Błaszki.

Co to oznacza dla mieszkańców miasta, gmin sąsiadujących i powiatu?

Aby wybudowana została droga musi zostać wykonany projekt w tradycyjnej papierowej formie. Projekt potem musi uzyskać zatwierdzającą go decyzję administracyjną i ruszy rzeczywista budowa drogi. Najpierw jednak muszą być wykonane 3 duże kroki poprzedzające:

  1. Studium Korytarzowe (wybór wstępnych korytarzy drogowych)
  2. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) – Etap I (uszczegółowienie rozwiązań i wybór jednego wariantu)
  3. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) – Etap II (dalsze uszczegółowienie wybranego wariantu)

Firma Multiconsult Polska na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje opracowanie w ramach tych 3 powyższych kroków.

Po wykonaniu 3 powyższych kroków następuje faza projektu, uzyskania pozwolenia na budowę i rzeczywista budowa obwodnicy.

Postęp prac

Inwestycja jest obecnie na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (Etap I).


 

Aktualizacja: 12.01.2024